Hvordan?


Ved at få udarbejdet en Brand- og Evakueringsplan af virksomheden, kan brandvæsenet hurtigt se, hvordan indsatsen skal iværksættes, for at redde mest muligt, og virksomheden kan fortsætte produktionen inden konkurrenten overtager kunderne. Brand- og Evakueringsplanen skal placeres ved alle flugtveje, som er brandvæsenets indtrængningsveje.