Det skal sikres, at bygningens brandsikkerhed opretholdes i hele bygningens levetid. Dette sikres med denne drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan.

Det skal fremgår af drifts-, kontrol og vedligeholdelsesplanen, hvilke passive og aktive brandsikringstiltag, som findes i bygningen, samt om hele eller dele af bygningen er underlagt beredskabslovgivningen og dermed tillige skal benyttes i overensstemmelse med relevante driftsmæssige forskrifter, m.v.

Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplanen indeholder oplysninger om, hvem der er den ansvarlige person for brandsikkerheden i bygningen, og hvem der er dennes stedfortræder (den eller de personer, som ansvaret er overdraget til). Desuden fremgår det med hvilke intervaller de forskellige brandsikringstiltag skal kontrolleres. En rigtig godt styringsværktøj.

Ring eller skriv for at få udarbejdet et tilbud på DKV-Plan.

Eksempel på indhold:

Baggrund
Bygningens navn og adresse
Organisering og ansvarsfordeling
Ejer
Daglig ansvarlig leder
Bygningsbeskrivelse
Kort oversigt over passiv brandsikring i bygningen
Kort oversigt over aktiv brandsikring i bygningen
Relevant teknisk dokumentation
Beskrivelse af egenkontrol
Intern uddannelse
Brandøvelser
Information til håndværkere
Særlige forhold
Beskrivelse af ekstern kontrol
Skemaer til udførelse af kontrol
Driftsmæssige forhold
Tegninger over bygning, brandplan, flugtvejsplan m.v.